top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK   >   VAR BÖRJAR MAN?   >  VILKA UNGDOMAR ÄR VÄLKOMNA?

VILKA UNGDOMAR ÄR VÄLKOMNA?

Viksjö Gård behandlingshem samarbetar med socialtjänster runtom i Sverige. De ger oss uppdrag att ta emot ungdomar som är mellan 14 och 20 år gamla. Gemensamt för de placerade ungdomarna är att de inte kan bo hemma, utan behöver en mer omfattande vård. För att skapa en balans i ungdomsgruppen har vi valt att inte inrikta oss på en specifik målgrupp

 

Det kan handla om svåra relationsproblem i hemmet, hemmasittande, ångestproblem, utagerande, självskadebeteende, trauma, svårigheter med socialt samspel, nedstämdhet, identitetsproblem, vanföreställningar, ätstörningar och egentligen alla svårigheter som dyker upp inom psykiatrin. Ibland har våra ungdomar fått en neuropsykiatrisk diagnos, ibland inte.

 

Ofta har våra ungdomar komplicerade liv, och deras svårigheter flyter mellan olika psykiska symtom och sociala problem.

 

Vi tar inte emot ungdomar vars huvudsakliga problem är drogmissbruk eller kriminalitet, och vi tar inte emot personer vars våldsproblematik hotar tryggheten på Viksjö Gård.

bottom of page