top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRD OCH TIDENS VINDAR  >   VIKTEN AV RELATIONER

VIKTEN AV RELATIONER

Vi lever i en tid då teknik utvecklas snabbt. Det har även påverkat psykoterapins utveckling. Det pågår många projekt i vilka man har internetbaserad terapi, eller appar som hjälper personer med psykiska problem att komma ur sitt lidande.

 

Det här kan troligen lösa problem för många personer som har en avgränsad problematik, och det kan säkert vara ett tillskott till en psykiatrisk vård som ofta inte kan erbjuda regelbundna och täta terapeutiska samtal.

 

Dock kan man tvivla på om digitala hjälpmedel, eller oregelbundna kontakter med psykologer och läkare, kan hjälpa personer med mer komplicerade problem. Problemen har ju ofta utvecklats inom relationer. De har utvecklats över tid och är inlemmade i patientens personlighet såväl som i deras relationsmönster i familjen och deras samspel med kompisar, lärare och andra vuxna.

 

När problemen är komplexa kan även behandlingen behöva vara komplex. På Viksjö Gård behandlingshem är en grundläggande del av metoden att det ofrånkomligen uppstår relationer mellan ungdomar och personal. Ibland är de konfliktfyllda och ibland idealiserade, och många gånger något däremellan.

 

Men när relationen etablerats, och ungdomen är trygg, då kan personalen spegla ungdomen i hur det blir för andra då de uppvisar problematiska beteenden. I trygga relationer kan man våga ifrågasätta och göra motstånd. Och på så vis skapas möjlighet till förändring som är svår att uppnå på annat vis.

 

För att den här typen av terapeutisk förändring ska vara möjlig måste själva relationen tillåtas spela en avgörande roll. Då krävs en tydlig regelbundenhet i terapin, och en frekvens som psykiatrin sällan uppnår.

bottom of page