top of page

HEM   >   TILL SOCIALTJÄNSTEN  >  VIKTEN AV ATT FORMULERA EN BILD AV FRAMTIDEN

VIKTEN AV ATT FORMULERA EN BILD AV FRAMTIDEN

En av de stora svårigheterna för många ungdomar på behandlingshemmet är att skapa sig en realistisk bild av framtiden. Det kan bero på att livet hittills varit så kaosartat att de har svårt att se något annat framför sig. Andra gånger kan svårigheten bestå i att ungdomen har en tydlig bild av vad de vill, men att det är något helt annat än vad socialtjänsten bedömt som realistiskt.

 

Arbetet att skapa en realistisk bild inom ungdomen måste se olika ut beroende på dess bakgrund. Men det är viktigt att tänka på att den processen tar tid och att den inte går att skilja från den anknytningsprocess som sker på Viksjö Gård.

 

När behandlingen fungerar knyter ungdomen nämligen an till personal, rutiner och själva byggnaden. Det är en trygg plats med många välutbildade vuxna att stötas mot, att tänka tillsammans med, att bli arg på och att lösa konflikter med.

 

Det här är en kraftfull erfarenhet för många ungdomar vilket gör att de får perspektiv på det sammanhang de kom från. Det är först när denna process kommit igång som bilden av framtiden kan klarna. Men i samma process kanske behandlingshemmet idealiseras, och det blir svårt att acceptera något annat.

 

Det är därför viktigt att man relativt tidigt i behandlingen skapar en bild av vad som ska ske efter tiden på Viksjö Gård. Kanske ska ungdomen till ett familjehem, och då krävs en tid då ungdomen har möjlighet att knyta an till detta, att vara där på nätverkshelger och skapa en tillit som gör att separationen från Viksjö Gård blir hanterlig.

 

Om socialtjänst och Viksjö Gård samarbetar för en långsiktig planering minskar risken att ungdomens nästa steg ut i livet misslyckas.

 

Andra ungdomar ska hem till sina föräldrar. Även här blir det viktigt att vara ute i god tid, för att ungdomen och föräldrarna ska se att det kan vara annorlunda än före behandlingen. De måste se att de kan komma så långt att de kan reda ut sina konflikter utan att det spårar ur.

 

Arbetet med att hjälpa ungdomar att skapa en realistisk och förankrad bild av framtiden kan svårligen överskattas.

bottom of page