top of page

TID

Inte sällan ringer det vuxna personer som för ett par år sedan, eller än längre sedan, har varit inskrivna på Viksjö Gård Behandlingshem. Nästan alltid uttrycker de tacksamhet.

 

Det händer att de säger att de aldrig förstod oss under tiden de bodde här, men att de senare, då de mött mot- och medgångar, börjat förstå vad behandlingen på Viksjö Gård handlade om. Att de - när de till slut bestämt sig för att ändra något i sitt liv - har glädje av att ha prövat en strukturerad vardag, och att de till och med har städning på torsdagar som vi har på Viksjö Gård.

 

Det här säger något om vikten av tid. Och det säger något om svårigheterna att mäta nyttan med att ungdomar bor på behandlingshem.

 

En vård som bygger på att trovärdiga relationer ska nötas in som nya minnen i ungdomarna, nya erfarenheter, behöver såklart tid på sig för att lyckas. Både ungdomar och personal behöver ha tid på sig att misslyckas och att lyckas, att hamna i konflikter och försonas. Och förhoppningsvis hinner ungdomen få uppleva ett helt år på Viksjö Gård, och se att tiden på ett plan är cirkulär, samma aktiviteter återkommer år efter år.

 

Med tiden lär sig ungdomarna att livet delvis är förutsägbart. Det går att hänga upp framtiden på händelser som man vet ska komma. Att hitta den lugna platsen i tiden är en viktig del i att leva ett tryggare liv.

bottom of page