top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  STRUKTUR OCH RELATION

STRUKTUR OCH RELATION

Det är lätt att föreställa sig att regler, tider och ramar står i motsatsställning till relationer. Medan regler är opersonliga är relationer personliga. I någon mening stämmer det.

 

Men som vi på Viksjö Gård ser det är det inte så enkelt. Vi vill skapa trovärdiga relationer. Och relationer som inte står för de regler, lagar, fasta tider och ramar som gäller, kan knappast bli trovärdiga. Det är i själva verket många av dessa ungdomars grundproblem, att de vuxit upp med föräldrar som - av en eller annan anledning - inte klarat av eller orkat stå upp för tider och regler.

 

Det är så lätt att allt fast som håller uppe en fungerande vardag raseras då ångesten stiger i en familj med stora problem. Därför är vår miljöterapeutiska uppgift att stå fast vid schemats fasta tider, även då ungdomarna har ångest eller av annan anledning vill undvika den struktur som vi menar är utvecklande.

 

I stunden synliggör detta miljöterapeutiska förhållningssätt konflikter mellan ungdomen och behandlingshemmets personal, och det kan leda till bråk och hårda ord. Men på sikt leder fastheten till att ungdomar knyter an till personalen.

 

Det är ofta något annat än de är vana vid, och de ser att vi blir trovärdiga när vi säger att vi vill få upp dem ur sängen, och att vi gör det av omtanke och inte av bristande empati.

bottom of page