top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK   >   VAR BÖRJAR MAN?   >  SOCIALTJÄNSTEN OCH BEHANDLINGSHEMMET HAR OLIKA ROLLER

SOCIALTJÄNSTEN OCH BEHANDLINGSHEMMET HAR OLIKA ROLLER

Socialtjänsten är en myndighet som med lagen i ryggen ska se till att barn inte far illa. De gör bedömningar om huruvida barn kan bo hemma hos sina föräldrar eller om de ska placeras i familjehem eller på behandlingshem. I första hand vill de arbeta med frivillighet, men om det inte går kan de fatta beslut om LVU (tvångsomhändertagande) för att minska risken att barn far illa.

 

När beslut fattas om placering på behandlingshem gör socialtjänsten en utredning, och formulerar vilka mål som ska uppnås för att ungdomen ska kunna flytta vidare från behandlingshemmet.

 

Behandlingshemmet har en annan roll, och är inte inblandat i beslut om placering, vård eller tvång. Vi är fria att använda vår kunskap och erfarenhet för att uppnå de mål som socialtjänsten formulerat. 

 

Ett sätt att beskriva behandlingshemmets roll är att den är terapeutisk. Vi kan därför möta ungdomen och familjen i deras lidande, snarare än med den myndighetsutövning som socialtjänsten står för.

bottom of page