top of page

SKOLSTART

Kring skolstart går ungdomar och personal från sommarschema till terminens schema. Personalen är på plats mer regelbundet, individualterapi och familjeterapi, samt kontaktpersonsmöten kommer igång med tydlig regelbundenhet.

 

Dessutom börjar skolan såklart, och allt vad det innebär av utmaningar och möjligheter.

bottom of page