SKOLSTART

Kring skolstart går ungdomar och personal från sommarschema till terminens schema. Personalen är på plats mer regelbundet, individualterapi och familjeterapi, samt kontaktpersonsmöten kommer igång med tydlig regelbundenhet.

 

Dessutom börjar skolan såklart, och allt vad det innebär av utmaningar och möjligheter.

VIKSJÖ GÅRD

Gårdsvägen

175 50 Järfälla

Tel: 08-584 306 60

Fax:08-580 189 08

E-post: info@viksjogard.se

© 2020 Viksjö Gård AB