top of page

MOTION

Två gånger i veckan har vi gemensamma motionspass. I dessa deltar både ungdomar och personal. Den ena gången har vi en gymnastikhall i vilken man kan göra olika aktiviteter varje gång - allt ifrån spökboll eller stationsgympa till bollsporter.

 

Det andra motionspasset är badminton, då vi åker till en rackethall och delar upp oss på banor och spelar med varandra på våra olika nivåer.

 

Vissa som bor på behandlingshemmet kan ha svåra känslor inför att delta i motion. Genom att vi kan vara flera med samma negativa erfarenheter och att personal och ungdomar motionerar tillsammans, kan vi skapa en trygg miljö att pröva sporter och röra sig utan prestationskrav, och med skratt och lek.

 

Förutom den schemalagda motionen är det vissa ungdomar som har gymkort, till ett gym inne i Jakobsberg. Det kan rekommenderas till den som vill ha lite mer träning, och kanske en aktivitet på kvällstid.

bottom of page