top of page

JUL, NYÅR, PÅSK OCH SOMMAR

Under storhelger och sommar finns större möjligheter att planera in längre vistelser med föräldrar eller nätverk. Hur långa dessa hemmavistelser kan vara är individuellt, och det kan bero på alltifrån hur bra samspelet är mellan ungdomar, föräldrar och nätverk, till hur långt det är mellan Viksjö Gård och hemmet, eller bero på socialtjänstens bedömningar.

 

Under jul-, nyårs- och påskhelgerna samt under ungefär tio dagar på sommaren är Viksjö Gård stängt. Då måste alla ungdomar göra planeringar med föräldrar eller nätverk. Dessa stängningar är utformade för att ingen ungdom ska ”hamna kvar” på Viksjö Gård, helg efter helg.

 

Alla ungdomar ska arbetas till ett tryggt sammanhang i framtiden, oavsett om det är till föräldrar, till släkt eller till familjehem. Då är högtider utmärkta tillfällen att pröva hur relationerna bär. Om det uppstår svårigheter i relationerna under högtiderna kan familjen ta med sig dem till familjeterapin på Viksjö Gård.

 

Det är inte hela världen att misslyckas. Det viktiga är att återkomma till behandlingen, och fortsätta de viktiga samtalen.

bottom of page