top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK  >  SMÅTT OCH STORT OM LIVET PÅ BEHANDLINGSHEMMET  >   GRUPPROCESSER

GRUPPROCESSER

Ungdomarna som skrivs in på Viksjö Gård väljer inte varandra. Det finns ingen garanti för att alla ska tycka om varandra. Här har personalen ett stort ansvar att vara närvarande och ha en inblick i de grupprocesser som sker.

 

Personalen kan dock inte se allt och det är därför viktigt att ha en dialog, och att ungdomar vågar tala med personal om hur de har det. De allra flesta gånger är det god stämning på behandlingshemmet och de flesta ungdomar är delaktiga i ett sammanhang. Men så upplever såklart inte alla det.

 

Ofta är köket en bas där personal och en del av ungdomsgruppen tillbringar tid på kvällar. Så för den som är ny eller av annan anledning inte har någon annan ungdom att ty sig till, kan det vara bra att hänga där, spela spel, snacka, dricka te och lära känna andra ungdomar.

 

Målet är att ungdomarna ska involveras i goda grupprocesser i vilka ungdomarna stöttar varandra och inspirerar varandra att växa under tiden på behandlingshemmet.

 

Om grupprocesserna blir destruktiva krävs högre personalnärvaro, och insatser för att behandlingshemmet även fortsatt ska vara en trygg miljö. Och hela tiden är det viktigt att ungdomar berättar för personal om hur de trivs, och om det är något som skaver.

 

Det är först när vi vet det som vi kan göra något åt det. Det räcker inte att berätta för föräldrarna att man tycker att det är jobbigt, de kan ju inte lösa situationen hos oss.

bottom of page