top of page

ETT EGET RUM OCH EN EGEN NYCKEL

Under tiden på behandlingshemmet har varje ungdom tillgång till ett eget rum, som är inrett med de möbler som behövs. Rummet får dekoreras som man vill, så länge man inte gör ingrepp på väggar, tak och golv. Under inskrivningen får man köpa lakan och några andra saker för att pynta rummet, men man får även ta med saker hemifrån för att få rummet som man vill ha det.

 

Rummet går att låsa och man har en egen nyckel. Allt för att kunna känna sig så trygg som möjligt, och att ha en egen plats att dra sig undan på.

 

Men även om personalen värnar om ungdomarnas integritet, knackar på dörren och inte går in i onödan, så är rummet fortfarande del av Viksjö Gård Behandlingshem. Det innebär att vi har rätt att komma in på rummen när personalen anser att det är nödvändigt.

 

Det kan handla om att en ungdom isolerar sig, eller att personal oroar sig för hur den mår, eller att ett rum är alltför ostädat eller att personal av annan anledning bedömer att den behöver vara i rummet. Om vi går in i ett rum mot ungdomens vilja försöker vi att vara minst två terapeuter. Det här är ett skydd för både ungdomar och personal.

 

Men i övriga avseenden ser vi på rummet som ungdomens eget territorium. Och vi värnar om att ungdomar ska kunna känna sig trygga på sina rum. En del i den strävan är att vi har en regel om att ungdomar inte får vara på varandras rum.

 

Även om vissa ungdomar kan tycka att den regeln är onödig, så ser vi att den hjälper ungdomar att värna sin integritet.

bottom of page