top of page

HEM   >   TILL UNGDOMAR, FAMILJER OCH NÄTVERK   >   VAR BÖRJAR MAN?   >  EN TONÅRING KAN HA FÅTT BÄRA PÅ FÖR MYCKET

EN TONÅRING KAN HA FÅTT BÄRA PÅ FÖR MYCKET

Ofta när ett barn eller en tonåring kommer till psykiatrisk vård eller socialtjänst är det vuxna som beskriver problemet. Det kan handla om att barnet inte går till skolan, att det uppför sig illa, inte sover, verkar energilös eller umgås med personer som inte är bra för dem.

 

Barn kanske inte har ord för hur de upplever situationen, och de kanske inte har tillräcklig tillit till vuxenvärlden för att säga vad de verkligen tycker är problemet. Om de var helt ärliga skulle de kanske beskriva problemen helt annorlunda än vad de vuxna formulerat.

 

Kanske skulle de säga att de inte känner sig trygga, att de inte tror att de är älskade, att något hemskt händer hemma, att ett syskon får all uppmärksamhet, att de inte känner att de har ett hem eller att de är mobbade och osynliggjorda i skolan.

 

På Viksjö Gård finns möjlighet att närma sig det som ungdomarna upplever som problem, även om de kan behöva tid att våga tala om det, och även om de kan behöva samla mod.

 

Därmed inte sagt att vi glömmer bort föräldrarnas ord, och oro. Dessa är också viktiga delar av helheten. Men det behövs ofta en utomstående terapeut för att de olika historierna ska kunna mötas - och det är där vi kommer in i bilden.

bottom of page