top of page

HEM   >   VIKSJÖ GÅRD OCH TIDENS VINDAR  >   DIAGNOSENS BETYDELSE

DIAGNOSENS BETYDELSE

Psykiatriska diagnoser är ett sätt - av flera - att förstå människors psykiska svårigheter. Vissa av dessa kallas neuropsykiatriska och antyder tillstånd som är ihållande och fast förankrade i individens personlighet.

 

Andra diagnoser beskriver mer föränderliga tillstånd, som är mer behandlingsbara, såsom depression eller social fobi.

 

Oavsett vilken diagnos man talar om så beskriver de främst symtom, såsom ”koncentrationssvårigheter”, ”hjärtklappning” eller ”nedstämdhet”. De psykiatriska diagnoserna beskriver nästan aldrig orsaken till symtomen, och inte heller någon idé om hur de ska botas.

 

Men symtomen beror på något. Ibland är orsakerna uppenbara såsom att ett barn kan få ångest av att dess föräldrar inte kan sluta bråka. Andra gånger är orsakerna svåra att hitta. De kan vara djupt nedbäddade i personens historia, i minnen, och i vanor och försvar som döljer grundproblemen.

 

Men även om orsakerna är svåra att finna, så finns de där.

 

Skillnaden mellan att arbeta med symtom och med orsaker till symtomen har varit en stridsfråga inom psykiatri och psykoterapi under lång tid.

 

Viksjö Gård har valt en väg i vilken psykiatriska diagnoser visserligen spelar roll, men att det inte är dessa symtom som behandlingen främst riktar in sig på.

 

Snarare inriktar sig behandlingen exempelvis på ungdomarnas relationsmönster, självbild och självförståelse samt affektreglering, i en övertygelse om att detta på sikt kommer att lindra symtomen.

bottom of page