top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  AVSLUTNINGSARBETET

AVSLUTNINGSARBETET

I Viksjö Gårds behandlingsmodell är anknytningen central. Och en organisation som arbetar med att få ungdomarna att knyta an till personalen måste också ta avslutningsarbetet på allvar.

 

Själva grundproblemet för huvuddelen av ungdomarna på Viksjö Gård är att de varit med om plötsliga avbrott i relationer, eller tillitsbrott i relation till vuxenvärlden. Att då som personal minska betydelsen av avslutet vore oetiskt, eftersom det riskerar att upprepa ungdomens centrala erfarenhet - att bli sviken.

 

Eftersom avslut ofta är smärtsamt, särskilt för ungdomarna men även för personalen, så är det något som man riskerar att undvika. Därför är det viktigt att strukturen innehåller delar som tvingar fram en gedigen avslutningsprocess som gör att ungdomen kan sörja att tiden på Viksjö Gård är slut, och glädja sig över vad man uppnått.

 

Och eftersom avslut är svårt så blir det personalens uppgift att orka påminna om slutet, det sista datumet, om tiden som varit och att den vardagliga kontakten med personalen är på väg att ta slut.

bottom of page