top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  ATT GÖRA SIG EN BILD AV FRAMTIDEN

ATT GÖRA SIG EN BILD AV FRAMTIDEN

Många ungdomar som placeras på Viksjö Gård kommer från sammanhang som de inte kan återvända till, åtminstone inte i den form som var. Det kan göra att ungdomen inte har någon inre bild av vad som skulle kunna vara möjligt i deras liv. Och så länge de inte har en framtidsplanering som de själva tror på så riskerar behandlingen att möta ett ohanterligt motstånd.

 

Varför ska man ändra sina destruktiva vanor, eller kämpa med att bli fri från sina symtom, om man ändå inte ser hur det skulle vara möjligt att leva ett gott liv?

 

I arbetet med att ge ungdomen en realistisk framtidsplan har vuxenvärlden ett stort ansvar. Ungdomen kommer troligen att vara rädd för förändring, och motarbeta den, och ungdomen har inte heller tillräcklig omvärldskunskap för att själv skapa en positiv bild av framtiden. Därför måste socialtjänst, föräldrar och behandlingshemspersonal samarbeta för att ge ungdomen ett realistiskt hopp om att få utvecklas i en trygg miljö, även efter tiden på behandlingshemmet.

 

Det här kan handla om att få flytta hem till föräldrar, eller en förälder, till familjehem, till träningslägenhet eller till något annat boende. Det är viktigt att planeringen görs, för det är först då den är klar som det kan börja växa en inre bild i ungdomens medvetande. Och det kan vara först då det finns något att kämpa för.

bottom of page