top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  TROVÄRDIGA RELATIONER

TROVÄRDIGA RELATIONER

Många ungdomar har varit med om att föräldrar varit frånvarande, och på grund av egna svårigheter eller stress brutit löften och kanske utsatt sina barn för traumatiserande separationer. Det kan ha lett till allvarliga brister i ungdomens tilltro till vuxenvärlden.

 

Ett ledord i en god miljöterapeutisk organisation är därför att personalen ska göra vad man säger att man ska göra, och inte lova mer än man kan göra.

 

Det är en del i att skapa trovärdiga relationer. Och om det uppfylls är det ett sätt att hjälpa ungdomen att bygga upp den tillit till vuxna som kan ha skadats. 

 

Ett annat sätt att skapa trovärdiga relationer är att stå för verklighetens krav. De inskrivna ungdomarna har ofta ett önsketänkande kring att de ska kunna göra som de alltid gjort, och att förändringen i deras liv ska ske som genom trolleri.

 

Personalens uppgift är att gång på gång påminna om behandlingshemmets strukturer, att hjälpa ungdomen att komma till de möten, samtal och miljöterapipass som är planerade. För det är faktiskt så, att hela verksamheten pågår även då en eller flera ungdomar ligger i sängen. Det är i schemats möten och aktiviteter som det finns energi, och det är deltagandet i dessa som ger hopp om förändring. Många ungdomar har en längtan efter att få vara med.

 

När personalen fortsätter att visa vikten av göra rätt sak, på rätt tid och rätt plats, att ungdomen inte kan fly sina problem genom att blunda, då blir vi trovärdiga. Och det främjar anknytning och en ökad tillit till vuxna.

bottom of page