top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA

PLANERA, GENOMFÖRA OCH UTVÄRDERA

En grund i den miljöterapeutiska schemaläggningen är att skapa tid för reflektion. Det mesta vi gör är därför omgärdat av samlingar. Vardagens arbete inleds med ett morgonmöte, då ungdomarnas dagar planeras inför hela gruppen. Finns det någon utmaning? Finns något som ungdomen behöver hjälp med?

 

Arbetsdagen avslutas sedan med ett eftermiddagsmöte under vilket dagen utvärderas. Har ungdomarna gjort det de planerade? Stötte de på svårigheter? Kan personal och ungdom i så fall samarbeta bättre nästa dag, för att den ska bli bättre?

 

Dagen delas alltså in i planering, genomförande och utvärdering. Och det gäller även i mindre skala. Om vi ska städa gemensamma utrymmen eller ha motion, så samlas vi innan, pratar igenom vad som behöver göras, och vad som ska ske och vilken personal som finns till stöd för varje ungdom.

 

Efter passet samlas vi igen och utvärderar hur det gick. Det här skapar ständiga möjligheter att reflektera kring sitt eget beteende, sin ork och möjligheter att lösa de konflikter som ibland uppstår, då ungdomarna slits mellan en vilja att delta, och en vilja att inte delta.

bottom of page