top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >   ORGANISATIONEN SOM TERAPEUT

ORGANISATIONEN SOM TERAPEUT

Ungdomar som placeras på behandlingshem har under en tid levt i destruktiva mönster. Alla familjer är olika, men gemensamt för nästan alla är att det finns starka krafter både hos ungdomen och föräldrarna emot att skapa förändring. Hade alla haft förutsättningar att förändra sig på egen hand hade Viksjö Gård inte behövts.

 

Att arbeta med familjens motstånd blir en utmaning för varje behandlingshem. Förenklat kan sägas att det uppstår starka krafter då ungdomar och föräldrar omedvetet försöker få behandlingshemmets personal att agera så som de själva har agerat. Ett problem kan dock vara att det ibland är just dessa strategier som lett in ungdomen och familjen in i destruktiva mönster.

 

För att hantera detta har Viksjö Gård Behandlingshem format en struktur i vilken personalen bereds möjlighet att bevara sitt tänkande och sina goda relationer. Därför finns det inbyggt rikligt med tid för reflektion, dialog och handledning i strukturen.

 

Varje onsdag är det konferens, med gott om tid för personal att samtala, planera och lösa konflikter - allt för att inte låta ungdomarnas och föräldrarnas destruktiva processer få fäste i personalgruppen. Och för att inte negativa processer i personalgruppen ska påverka ungdomarna.

 

Bara en organisation som lyckas vidmakthålla fasta rutiner, tydliga roller och goda relationer kan fungera terapeutiskt för de inskrivna ungdomarna. Det kanske kan låta märkligt, men en av de viktigaste aspekterna för ungdomarna här, är att vi i personalen har det bra tillsammans.

bottom of page