top of page

HEM   >   MILJÖTERAPI I VIKSJÖ GÅRDS TAPPNING  >  AVSLUTNINGSSAMTAL

AVSLUTNINGSSAMTAL

Målet på Viksjö Gård är att varje ungdom som skrivs ut ska ha ett enskilt avslutningssamtal med all fast personal, och även med de praktikanter och timanställda som fått en viktig plats i ungdomens liv.

 

Det blir ett tillfälle att reflektera över den tid som gått, hur ungdomen förändrats och om ungdomen har något specifikt att ta upp med just den personalen. Det kan handla om allt från specifika minnen, till att ungdomen varit besviken på terapeuten. Inte sällan blir avslutningssamtalet ett tillfälle att tala om hur ungdomens relation till terapeuten förändrats under tidens gång. Och att det har att göra med att ungdomen utvecklats, och kunnat hantera relationer eller affekt på ett annat sätt än tidigare.

 

Genom att göra dessa avslutningssamtal till en viktig del av behandlingen blir detta en kraftfull intervention i ungdomens behandling. Det blir ett tillfälle att våga tala om starka känslor och betydelsen av relationer, om att förändring är möjlig och att det är okej att känna rädsla inför framtiden.

bottom of page